Wiara w miłość lub dobrą przyjaźń wzbogaca,

Więc zawsze do równowagi wszystko powraca.

Zadbajmy więc o nasze wnętrze:

Byśmy w miłości lub przyjaźni na co dzień z każdym żyli,

Byśmy miłością i serdecznością wszystkich bezwzględnie darzyli.

 

Tak naprawdę miłość – przyjaźń lub kontakt międzyludzki,

Nie idzie zmierzyć żadną miarą.

Czy uczciwe zamiary w czymkolwiek przeszkadzają,

Nawet ! Gdy się rozmawia inną gwarą ?

 

Niekiedy w chorobie wiara w miłość lub dobrą przyjaźń,

Czyni niebywałe lub nieprzeciętne cuda !

Kto mocno w nią wierzy,

To wyjść się jemu na pewno z niej uda.

 

Miłość – dobra przyjaźń – klient oraz śmierć,

Chodzą zawsze jedną drogą:

A to dlatego iż ! Nikomu nie wiadomo,

Kiedy przyjść lub zapukać do drzwi mogą.

 

Bądźmy więc na co dzień mili,

Serdeczni – wrażliwi oraz kochani,

W miłości lub przyjaźni ponad wszystko oddani.

To jest nietrudne, ale modne i zawsze na czasie,

Więc ? Każdy w takim związku dobrze ma się.

 

                                                               Wiesbaden 2008

„Miłość lub dobra przyjaźń”