Prawdziwa miłość !

Nigdy się nie wypala i nie ustaje,

Kiedy dwojga partnerów się kochają !

Czy w cierpieniach czy w nieznojach,

W całości takiej miłości się oddają.

Miłość – w której panuje:

W pełni harmonia i oddanie,

Jest receptą na całe pożycie !

Scala dwojga zafascynowanych,

Sobą kochanków:

Na śmierć i całe życie.

 

                                                                         Wiesbaden 2010

„Patent na miłość”