Nie zrozumiałym sposobem  z mojego świata

Odchodzisz, nie  oglądając  się  co  Cię  otacza.

Otrzymałaś  tak  wiele  czułości , miłości  oraz  mądrości,

Odwagą jest ! Szukać lepszego chleba, gdyż ? Nie istnieje taka potrzeba.

 

Lecz  smaczniejszy, łatwiejszy  chleb,

Nie  jest  potrawą  jedyną  tego  świata.

Była  jeszcze  miłość  co  iskrzyła  i  istniała,

I  nasz   pobyt   z sobą   wypełniała.

 

Dlaczego  chcesz  wzrastać  w nieznanej  Ci  miłości,

Ona  Ci  nie  da  więcej  ciepła  ani  mądrości.

Dzielić  się  z  innym  nową  miłością ?

Nowym  światła  dniem  i  tylko  radością ?

 

Lecz na nowościach  bliskość  w  życiu  nie  polega,

Cóż  może  być  od  uczciwej  miłości  więcej  warte !

Ten  ogrom  uczuć  najszczerszych  i  oddanych,

Dlatego !  Moje  serce  w  dalszym  ciągu  dla  Ciebie  jest  otwarte.

 

Wyciągam  ramiona  stęsknione  do  Ciebie,

Oddając  się  czule  naszej  miłości !

Byś  szczerze  wiedziała  i  dobrze  mnie  odebrała,

Kiedy miłość  ta  jedyna  i  prawdziwa , ponownie  w sercu  zagości.

 

                                                                                                                           18.06.2018 Wiesbaden                              

„Zauroczenie nową miłością”